GIÁ THỂ DI ĐỘNG - MBBR

26-09-2015

  Công nghệ giá thể vi sinh di động MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) là công nghệ xử lý nước thải trong đó sử dụng các vật liệu làm giá thể để vi sinh vật sinh trưởng trên đó. Bể MBBR là sự kết hợp giữa quá trình xử lý bùn hoạt tính và bể lọc sinh học, với ưu điểm là tiết kiệm được diện tích, có khả năng hoạt động tốt ngay cả trong điều kiện lưu lượng và tải lượng ô nhiễm cao, dễ dàng nâng công suất xử lý. Một điểm cần lưu ý trong công nghệ MBBR là không cần quá trình tuần hoàn bùn, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính vì sinh khối trong bể ngày càng tăng.
         Đóng vai trò không thể thiếu trong quá trình xử lý này là các giá thể động có lớp màng biofilm dính bám trên bề mặt. Những giá thể này được thiết kế sao cho diện tích bề mặt hiệu dụng lớn để lớp màng biofim dính bám trên bề mặt của giá thể và tạo điều kiện tối ưu cho hoạt động của vi sinh vật khi những giá thể này lơ lững trong nước. 
         Một trong những điều kiện quan trọng của quá trình xử lý này là mật độ giá thể trong bể MBBR. Để giá thể có thể chuyển động lơ lửng ở trong bể thì mật độ giá thể chiếm từ 25 ÷ 50% thể tích bể và tối đa phải nhỏ hơn 67%.

Dự án khác