CAO SU SINH THÀNH

22-09-2015

 

Thông tin dự án
 

Vị trí

: Tỉnh Tây Ninh

Chủ đầu tư

: Cao Su Sinh Thành

Loại nước thải 

: Nước thải cao su

Mục đích thiết kế

: Đạt chuẩn xả thải

Ngày hoạt động

: Tháng 7/2015

Công suất

: 800 m3/ ngày

Thiết kế

: Greentech

Thi công 

: Greentech

Tiêu chuẩn xả thải 

: QCVN 01:2008/BTNMT, Cột ACao Su Sinh Thành
Ấp Hiệp Thành, Xã Hòa Thạnh, Huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải

 

 

 Một số hình ảnh trong trạm xử lý nước thải 

 

Dự án khác