BIA HÀ NỘI - HƯNG YÊN 89

09-03-2016

Thông tin dự án
 

Vị trí : Văn Lâm, Hưng Yên
Chủ đầu tư : Bia Hà Nội – Hưng Yên 89
Loại nước thải  : Nước thải công nghiệp
Mục đích thiết kế : Đạt chuẩn xả thải
Ngày hoạt động : Tháng 1/2015
Công suất : 250 m3/ ngày
Thiết kế : Greentech
Thi công  : Greentech
Tiêu chuẩn xả thải : QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A

 Bia Hà Nội – Hưng Yên 89
Đường 206, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên

 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thảiMột số hình ảnh trong trạm xử lý nước thải

 

 

Dự án khác