COCA COLA HÀ NỘI

08-03-2016

 

Thông tin dự án
 

Vị trí : Thường Tín, Hà Nội
Chủ đầu tư : Coca Cola Hà Nội
Loại nước thải  : Nước thải công nghiệp
Mục đích thiết kế : Đạt chuẩn xả thải
Ngày hoạt động : Tháng 4/2014
Công suất : 2000 m3/ ngày
Thiết kế : Greentech
Thi công  : Greentech
Tiêu chuẩn xả thải  : QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A

 Coca Cola Hà Nội

Km 17, Quốc lộ 1A, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội

 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải

 

 Một số hình ảnh trong trạm xử lý nước thải

 

 

Dự án khác