CÔNG TY TNHH TAISHO VIỆT NAM

08-03-2016

 

Thông tin dự án

Vị trí

: Quốc lộ 1A, Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa, TP. Nha Trang

Chủ đầu tư

: Công ty TNHH Taisho VN

Loại nước thải 

: Nước thải công nghiệp

Mục đích thiết kế

: Đạt chuẩn xả thải

Ngày hoạt động

: Tháng 10/2014

Công suất

: 96 m3/ ngày

Thiết kế

: Greentech

Thi công 

: Greentech

Tiêu chuẩn xả thải 

: QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A

 


 

 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải

Một số hình ảnh trong trạm xử lý nước thải

 

 

Dự án khác