BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN 8

08-03-2016

Thông tin dự án 
Vị trí : Cao Lỗ, Quận 8, TP.HCM
Chủ đầu tư : Bệnh Viện Đa Khoa Quận 8
Loại nước thải : Nước thải y tế
Mục đích thiết kế : Đạt chuẩn xả thải
Ngày hoạt động : Tháng 4/2012
Công suất : 100 m3/ ngày
Thiết kế : Greentech
Thi công  : Greentech
Tiêu chuẩn xả thải : QCVN 28:2010/BTNMT, Cột B


Bệnh Viện Đa Khoa Quận 8
Cao Lỗ, Quận 8, TP.HCMSơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải


 


 

 

 

 

 

Một số hình ảnh trong trạm xử lý nước thải


 

Dự án khác