PHÒNG KHÁM RẠCH CÁT

08-03-2016

 

Thông tin dự án

Vị trí : 160 Bến Mễ Cốc, P.15, Q.8, Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư : Phòng Khám Rạch Cát
Loại nước thải  : Nước thải y tế
Mục đích thiết kế : Đạt chuẩn xả thải
Ngày hoạt động : Tháng 3/2012
Công suất : 20 m3/ ngày
Thiết kế : Greentech
Thi công  : Greentech
Tiêu chuẩn xả thải : QCVN 28:2010/BTNMT, Cột B
 


 

 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải 


 
    

 
    
 

Một số hình ảnh

 

Dự án khác