CAO SU LIÊN ANH

25-02-2016

 

Thông tin dự án

Vị trí

: Tỉnh Tây Ninh

Chủ đầu tư

: Cao Su Liên Anh

Loại nước thải 

: Nước thải cao su

Mục đích thiết kế

: Đạt chuẩn xả thải

Ngày hoạt động

: Tháng 5/2013

Công suất

: 1200 m3/ ngày

Thiết kế

: Greentech

Thi công 

: Greentech

Tiêu chuẩn xả thải 

: QCVN 01:2008/BTNMT, Cột ACao Su Liên Anh
266 đường 30/4, khu phố 4, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải

 Một số hình ảnh trong trạm xử lý nước thải 

 

Dự án khác