MÀNG LỌC UF CỦA MITSUBISHI RAYON – JAPAN (LOẠI ĐẶT CHÌM)

23-02-2016
MÀNG LỌC UF CỦA MITSUBISHI RAYON – JAPAN (LOẠI ĐẶT CHÌM)

Thông số kỹ thuật của tấm màng:

Mã sản phẩm 56E0040SA 57E0005SM
Kích thước lỗ lọc (µm) 0.05 0.05
Loại màng UF UF
Vật liệu PVDF PVDF
Diện tích bề mặt màng lọc
(m2 / tấm)
40 5
Trọng lượng khô (kg) 15 1.3
Kích thước 2,000 x 1,250 x 30 1,000 x 594 x 13 (18)
Vật liệu đầu hút ABS ABS
                                                                                  
Thông số kỹ thuật của khung màng:STERAPORETM 5600 Series

Mã sp  Số tấm màng Diện tích bề mặt màng lọc (m2/tấm) Công suất xử lý (m3/ngày)  
Cao
 
  Dài
 
  Rộng
Chiều cao nước tối thiểu (mm) Trọng lượng khô (kg)
56M0400FF 10 400 ~ 320 2,800 1,530 940    3,000    400
56M0800FF 20 800 ~ 640 2,800 1,530 1,390    600
56M1200FF 30 1,200 ~ 960 2,800 1,530 1,870    850
56M1600FF 40 1,600 ~1,280 2,800 1,530 2,320    1,100
56M2400FF 60 2,400 ~1,920 2,800 1,530 3,420    1,700
 
 
                                                     
STERAPORETM 5700 Series

Mã sp Số tấm màng Diện tích bề mặt màng lọc (m2/tấm) Công suất xử lý (m3/ngày) Cao Dài Rộng Chiều cao nước tối thiểu (mm) Trọng lượng khô (kg)
57M0050FF 1 ~ 10 5 ~ 50 ~ 40 1,600 668 675 1,650 80
57M0100FF 11 ~ 20 55 ~ 100 ~ 80 1,602 668 970 110
57M0150FF 21 ~ 30 105 ~ 150 ~ 120 1,632 670 1,240 145
57M0200FF 31 ~ 40 155 ~ 200 ~ 160 1,632 670 1,520 175
 
  • Công suất xử lý được tính toán với thông lượng 0.8 m3/m2.ngày.
  • Thông lượng (m3/m2.ngày): Thể tích xử lý (m3) / Diện tích bề mặt màng lọc (m2) . Thời gian (ngày)
Chú ý: giá trị của thông lượng thay đổi tùy theo loại nước thải đầu vào, nhiệt độ và chính sách quản lý của nhà máy. Vì vậy, cần khảo sát kỹ những yếu tố này trước.
 

Sản phẩm khác