MÔ ĐUN MÀNG SIÊU LỌC DIZZER® - inge GmbH

22-02-2016
MÔ ĐUN MÀNG SIÊU LỌC DIZZER® - inge GmbH
Để đạt được hiệu quả tối đa của thủy động lực học, màng lọc được cấp bằng sáng chế Multibore® được gói lại trong mô đun siêu lọc được biết với tên gọi là mô đun dizzer. 
Ưu điểm:
    
      . Dễ lắp đặt và vận hành đơn giản

      . Chất lượng lọc tốt ngay cả với chất lượng nước đầu vào thay đổi
      . Khả năng giữ lại vi sinh vật và virus đáng tin cậy
      . Hiệu quả rửa ngược cao nhờ vào sự tối ưu hóa thủy động lực học
      . Đặc tính chống tắc nghẽn màng tuyệt vời.
      . Giảm thiếu tối đa lượng hóa chất tẩy rửa cần sử dụng
      . Chi phí vận hành thấp
Kích cỡ mô đun khác nhau phù hợp với yêu cầu về công suất khác nhau:

 dizzer® P


Mô đun dizzer® P được thiết kế để sử dụng trong ống áp lực và ứng dụng cho công suất xử lý thấp, ví dụ như thiết bị xử lý tại điểm dùng.
 
Loại mô đun Diện tích lọc hữu ích

4“ UF mô đun với Multibore® 0.9
6.0 m2 / 2.5 m2
4“ UF mô đun với Multibore® 1.5 4.0 m2 / 1.8 m2
2.5“ UF  mô đun với Multibore® 0.9 1.0 m2 / 0.5 m2

 


 dizzer® XL


Nhờ vào thiết kế có thể thay đổi được với công suất khác nhau, mô đun  dizzer® XL được thiết kế để hướng đến giải pháp cho các trạm xử lý đô thị và công nghiệp với quy mô công suất lớn.
 
Loại mô đun Diện tích lọc hữu ích

dizzer® XL 0.9 MB
60 m2 / 38 m2
dizzer® XL 1.5 MB 40 m2 / 25 m2                          
 
 Sơ đồ công nghệ:

 

Sản phẩm khác